Nieuws en actuele zaken

Manifest: schaf kostendelersnorm af

De kostendelersnorm moet zo snel mogelijk verdwijnen. Daartoe is op 17 november 2020 een manifest gestuurd naar politiek en pers. De Tweede Kamer debatteerde erover bij de begroting Sociale Zaken.
Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Deze maatregel ontmoedigt het zorgen binnen de familie. En vergroot de kans op armoede.”
Vierentwintig organisaties bundelen nu hun krachten om het voor elkaar te krijgen. Wat KBO-PCOB betreft mag de maatregel ook zéker niet voor AOW’ers ingevoerd gaan worden.
De kostendelersnorm is een bezuinigingsmaatregel. De regel werd in 2015 ingevoerd en houdt in dat je minder bijstand krijgt als je met meerdere volwassenen in één huis woont. Hoe meer volwassenen onder hetzelfde dak, hoe lager je uitkering. Het idee erachter is dat je kosten kunt delen als je samen een huishouden gaat vormen. Dit blijkt niet zo te zijn

Lees verder >>

De algemene ledenvergadering van KBO-PCOB-Goes gaat niet door!

Door de recente Coronamaatregelen van de regering is het niet wenselijk om onze algemene ledenvergadering van 25 november a.s. door te laten gaan. Maar het bestuur vindt het ook niet goed dat de op tafel liggende stukken, inclusief benoemingen in het bestuur, doorgeschoven worden naar 2021.
Het bestuur wil het jaar 2019 afronden en decharge krijgen voor het gevoerde (financieel) beleid, duidelijkheid geven over de begroting 2021, inclusief de vaststelling van de contributie en geen bestuursleden zonder mandaat laten acteren. Daarom vraagt het bestuur via een brief aan alle leden of ze accoord kunnen gaan met een aantal punten.
Van een aantal punten staan de documenten op deze website onder Agenda. Door bij het agenda-onderwerp van de algemene ledenvergadering (25-11-2020) op meer te klikken, kan men de documenten dowloaden.

Mondkapje af, hoortoestel kwijt

14-11-2020
Het is bekend dat mondkapjes een grote ergernis vormen voor slechthorenden; spraak afzien en dus spraak verstaan zijn enorm belemmerd. Dat is niet het enige probleem. Ook de combinatie van een hoortoestel en het elastiekje van het mondkapje zorgen voor de nodige hinder. Steeds meer mensen verliezen hun hoortoestel.
Lees meer >>
Door het dragen van een mondkapje kan bij het op- en afdoen een bril of een gehoorapparaat blijven hangen en zodoende op de grond vallen of verloren gaan. Een Inboedelverzekering geeft hier geen dekking voor
Lees hier meer over de verzekering >>

Kies jouw reis met de Treinwijzer

14-11-2020
Als je in deze tijd de trein pakt, begrijpen wij dat je graag zoveel mogelijk wilt weten waar je aan toe bent. Onze nieuwe Treinwijzer komt dan goed van pas. Met deze nieuwe service krijg je vooraf inzicht in de verwachte drukte van jouw trein. Als jouw trein drukker wordt, stellen we je daarvan op de hoogte per e-mail. Zo kun je jouw reismoment nog beter uitkiezen, en dat is wel zo fijn!  
Lees meer >>

Nieuw meldpunt zorgwekkend gedrag: 0800 1205

10-11-2020
Via het meldpunt ‘Zorgwekkend gedrag’ kunnen mensen die zich zorgen  maken over hun naasten in contact komen met zorgverleners in de buurt.  Daarmee kan een melding bij het meldnummer het begin zijn van hulp  waar behoefte aan is. Het gaat hier om niet-acute hulp.
Mensen die zich zorgen maken over het gedrag van iemand anders,  bijvoorbeeld een naaste of een buurman, kunnen dit meldpunt bellen.  Denk bijvoorbeeld aan mensen die verward gedrag vertonen, niet (meer)  voor zichzelf kunnen zorgen, in een vervuild huis wonen of veel  problemen hebben en dreigen af te glijden. Het kan gaan om een oude  overbuurman of -vrouw die steeds met blote voeten op straat loopt en al  een paar keer de sleutels van de voordeur blijkt vergeten te zijn, misschien  is hij of zij dement aan het worden. 
Lees verder in NieuwsFlitZ 139, pagina 7 >>


Adrz voert voorlopig minder geplande operaties uit

28-10-2020
Vanaf dinsdag 27 oktober 2020 voert Adrz minder geplande operaties uit. Dit besluit is genomen op basis van regionale besluiten van het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen). Door minder operaties uit te voeren kan Adrz de zorg voor het toenemend aantal patiënten die besmet zijn met COVID-19 blijven voortzetten. Alle poliklinische zorg gaat nog wel gewoon door.
Adrz neemt het besluit om voorlopig minder operaties uit te voeren naar aanleiding van de enorme druk die is ontstaan in de regio door de zorg voor patiënten die besmet zijn met COVID-19. Wanneer deze patiënten in het ziekenhuis terecht komen, hebben zij vaak meer zorg nodig dan reguliere patiënten. Hierdoor is meer personeel nodig.
Adrz kijkt bij het uitstellen van de operaties goed naar de soort ingreep en de situatie van de patiënt. Voor acute en medisch urgente operaties wordt altijd ruimte vrijgehouden. Het ziekenhuis neemt zelf contact op met patiënten die later worden geholpen. Het is dus niet nodig om Adrz zelf te bellen. Afspraken op de verschillende poliklinieken, voor onderzoeken en behandelingen gaan voorlopig gewoon door.
Het ziekenhuis vraagt iedereen die één van de locaties bezoekt om zich aan de algemene richtlijnen te houden:
* 1,5 meter afstand, handen desinfecteren en hoesten en niesen in de elleboog
* Mondneusmasker verplicht
* Geen begeleider bij poli-afspraak, tenzij medisch noodzakelijk
* 1 bezoeker per patiënt per bezoektijd. Zie voor de geldende bezoektijden adrz.nl/bezoektijden
* Volg de aangegeven looproutes op onze locaties
* Behandel onze medewerkers alstublieft met respect

Campagne ‘Aandacht voor Elkaar’

27-10-2020
De coronacrisis is voor velen van ons een zeer moeilijke periode.
Er zijn mensen ernstig ziek geworden en overleden. Sommige mensen verliezen hun baan. Diploma-uitreikingen, familiebijeenkomsten en andere zaken die het leven mooi maken gaan niet door. Tegelijkertijd zijn er sinds de uitbraak van corona door het hele land hartverwarmende initiatieven waarbij Nederlanders er voor elkaar zijn. 
Lees hier verder >>

 

‘Maak van je mondkapje geen zwerfkapje’

27-10-2020
Het is herfst en jammer genoeg vinden niet alleen bladeren hun weg naar de grond. Steeds meer mondkapjes belanden helaas in de natuur. Is het jou ook opgevallen, al die gebruikte mondkapjes op straat? Met de (aanstaande) mondkapjesplicht zullen dat er allen maar méér worden. Om mensen bewust te maken van dit zwerfafvalprobleem, lanceren Nederland Schoon met Plastic Soup Foundation de campagne #mondkapjegeenzwerfkapje.
Gebruik zoveel mogelijk herbruikbare mondkapjes. 
Wegwerpmondkapjes? Die horen na gebruik in de afvalbak.
Dat wat jij kunt doen tegen zwerfafval, maakt een groot verschil in 
de wereld. Over het verschil maken gesproken: een recordaantal mensen deed dit jaar mee aan ‘World Cleanup Day’. 
Heb jij een mooi verhaal over het schoonhouden van je eigen omgeving? Stuur dat dan op om met andere KBO-ers te delen naar rhopmans@zeelandnet.nl  
Veel inspiratie gewenst!

Nieuw: Steunpunt coronazorgen 

27-10-2020
Eenzaamheid, geldzorgen of angst: de coronacrisis eist ook mentaal een tol. Mensen die psychische klachten ondervinden van de crisis kunnen vanaf nu terecht bij het Steunpunt Coronazorgen, een online loket met informatie over het omgaan met gevoelens en zorgen rondom het coronavirus.
Het Steunpunt is een initiatief van het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum in samenwerking met het RIVM. Op de website staan doorverwijzingen naar hulpinstanties en staat de ‘nieuwste toegankelijke en betrouwbare informatie’ over mentale gezondheid tijdens de coronacrisis.
Het Steunpunt is onderdeel van de landelijke campagne ‘Aandacht voor elkaar’, die door premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) werd afgetrapt. 
De campagne spoort mensen aan elkaar aandacht te geven en stil te staan bij het verdriet dat het coronavirus heeft veroorzaakt.

Europese commissie: Geldigheid rijbewijs met nog eens 7 maanden verlengd

30-09-2020
Als gevolg van de COVID-19 maatregelen kunnen sommige mensen niet voldoen aan de eisen voor het verlengen van het rijbewijs. Daarom heeft de Europese Commissie besloten om de geldigheid van alle EU-rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 verlopen, met zeven maanden te verlengen.
Lees hier verder >>

Pas op: criminelen gebruiken spoofing

15-08-2020
Spoofing is een (digitaal) trucje dat gebruikt wordt door criminelen. Zij nemen een andere identiteit aan en proberen daarmee anderen te misleiden. Ten tijde van corona wordt dit trucje veelvuldig toegepast en veel mensen trappen hierin. Het voornaamste doel is om slachtoffers veel geld te ontfutselen. 
Er zijn meerdere varianten van spoofing. KBO-PCOB heeft de Digibellijn hierover de laatste informatie gegeven, om een antwoord te kunnen geven op eventuele vragen van senioren. Klik hier als u meer wilt lezen over spoofing.