Nieuws en actuele zaken

Pas op: criminelen gebruiken spoofing

Spoofing is een (digitaal) trucje dat gebruikt wordt door criminelen. Zij nemen een andere identiteit aan en proberen daarmee anderen te misleiden. Ten tijde van corona wordt dit trucje veelvuldig toegepast en veel mensen trappen hierin. Het voornaamste doel is om slachtoffers veel geld te ontfutselen. 
Er zijn meerdere varianten van spoofing. KBO-PCOB heeft de Digibellijn hierover de laatste informatie gegeven, om een antwoord te kunnen geven op eventuele vragen van senioren. Klik hier als u meer wilt lezen over spoofing.

Manon Vanderkaa verlaat KBO-PCOB

Per 1 oktober a.s. verlaat Manon Vanderkaa seniorenorganisatie KBO-PCOB.
Zij startte in 2013 als directeur van de Unie KBO, medio 2016 kwam daar de directievoering bij voor de PCOB en vanaf de samenvoeging van de beide verenigingsbureaus begin 2017 was zij directeur van KBO-PCOB. Onlangs liet Manon weten dat zij een andere functie gaat aanvaarden: directeur van V&VN, de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland.

Lees hier de officiële verklaring van het bestuur over het vertrek van Manon Vanderkaa.

Een nieuwe start voor Unie KBO

De voortgang van het proces ‘KBO-PCOB vernieuwt’ bleek in de voorbije jaren steeds vast te lopen op discussies/visies over de gewenste organisatorische structuur van de nieuw te vormen organisatie KBO-PCOB. Daar waar de PCOB sinds enkele jaren meer vanuit het verenigingsbureau wordt begeleid, zijn de KBO-afdelingen provinciaal georganiseerd via de KBO-bonden. Wijziging van deze KBO-organisatievorm zou betekenen dat de autonomie van de provinciale bonden zou worden opgeheven en dat de financiële bijdrage ten behoeve van het verenigingsbureau voor de KBO en PCOB-afdelingen gelijk zou moeten worden getrokken. Doel hiervan was om tot vernieuwing te komen, zodat onze ouderenorganisatie aantrekkelijker zou worden voor jongere senioren. Deze ontwikkeling was voor met name de grotere ouderenbonden niet acceptabel. Het bestuur van de Unie KBO heeft onlangs de bezwaren van de bonden erkend en zijn beleid herzien. 
Dat betekent dat de bestaande organisatievorm van de Unie KBO ongewijzigd blijft. Vervolgens zal nu een kleine werkgroep voorstellen ontwikkelen met betrekking tot mogelijke vormen van een te creëren landelijke federatievorm met de PCOB.
De nieuwe start betekent dus landelijk een stap terug in het samenwerkingsproces KBO-PCOB, met de bedoeling om vervolgens samen te gaan functioneren in federatief verband.
Lees meer hierover in de NieuwsFlitZ nr 132 en nr. 133

Achterban KBO-PCOB: Tevreden over nieuw pensioenakkoord, maar met twijfels

Ruim drie kwart (77%) van de senioren is (enigszins) tevreden met het nieuwe pensioencontract. Dat blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: ‘Deze grote groep is vooral blij dat er voorlopig geen kortingen op de pensioenen zijn en dat straks indexatie weer mogelijk wordt.’
Maar er zijn ook twijfels. Een derde (33%) vindt nog veel onduidelijk over het nieuwe pensioencontract. Vanderkaa: ‘Met name welke gevolgen en consequenties het nieuwe akkoord zal hebben en wat dit persoonlijk gaat betekenen, is voor onze achterban een grote vraag. Ook maken senioren zich zorgen over de voorspelde economische crisis en de gevolgen hiervan voor hun pensioen.’
Lees meer

Verlopen rijbewijzen langer geldig

Rijbewijzen die tussen 1 februari en 31 augustus verlopen blijven zeven maanden langer geldig. Dat geldt ook voor rijbewijzen die om medische aandoeningen elk jaar of om de drie jaar moeten worden verlengd.
Lees meer in NieuwsFlitz,

Commissie Kaderbeleid

Het voornemen van de commissie kaderbeleid KBO-Zeeland was om in september een workshop te organiseren. De voorbereidingen waren reeds in een ver gevorderd stadium. Helaas hebben de coronamaatregelen roet in het eten gegooid. Omdat men niet weet waarmee op organisatorisch gebied in september rekening moeten houden, zoals de grootte van een ruimte i.v.m. eventueel nog 1,5 meter afstand, de mogelijkheid van een lunch enz. is besloten de workshop uit te stellen tot voorjaar 2021.