Belangenbehartiging

Dat doen we zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau vanuit vijf speerpunten: wonen, welzijn en zorgveiligheidkoopkrachtdigitalisering en zingeving.

Wonen, welzijn, zorg

Koopkracht

Veiligheid

Digitalisering

Zingeving

In provinciaal verband is de KBO-PCOB actief in het POSO (Provinciaal overleg senioren organisaties). Onder andere op het gebied van het openbaar vervoer, Gezondheidszorg Zeeland, Academische werkplaats voor ouderen in Zeeland (AWOZ) en Genero (netwerkouderzorg Zuidwest Nederland) laat het POSO via haar vertegenwoordigers van zich horen. 

Lokaal heeft KBO-PCOB samenwerking gezocht in het Bondenberaad Groot Goes (BBGG) om de belangen van senioren zo goed mogelijk te behartigen. In dit overleg nemen naast KBO-PCOB ook de ASG (Algemene Senioren Goes) en de senioren van de FNV Midden Zeeland deel.

Het BBGG maakt zich sterk voor de heroprichting van een seniorenraad. Zolang deze niet actief is neemt het bestuur van het BBGG deze rol op zich. Het BBGG heeft ook voor 2020-2021 weer een beleidsplan opgesteld. 

BBCG Jaarverslag 2021
BBGG Jaarverslag 2021.pdf (177.73KB)
BBCG Jaarverslag 2021
BBGG Jaarverslag 2021.pdf (177.73KB)


BBGG Beleidsplan 2022-2023
BBGG2022 02 09 beleidsplan 2022-2023.docx.pdf (61.45KB)
BBGG Beleidsplan 2022-2023
BBGG2022 02 09 beleidsplan 2022-2023.docx.pdf (61.45KB)