Belangenbehartiging

Dat doen we zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau vanuit vijf speerpunten: wonen, welzijn en zorgveiligheidkoopkrachtdigitalisering en zingeving.

Wonen. welzijn en zorg

Wonen, welzijn, zorg

Koopkracht

Koopkracht

Veiligheid

Veiligheid

Digitalisering

Digitalisering

Zingeving

Zingeving

In provinciaal verband is de KBO-PCOB actief in het POSO (Provinciaal overleg senioren organisaties). Onder andere op het gebied van het openbaar vervoer, Gezondheidszorg Zeeland, Academische werkplaats voor ouderen in Zeeland (AWOZ) en Genero (netwerkouderzorg Zuidwest Nederland) laat het POSO via haar vertegenwoordigers van zich horen. 

Lokaal heeft KBO-PCOB samenwerking gezocht in het Bondenberaad Groot Goes (BBGG) om de belangen van senioren zo goed mogelijk te behartigen. In dit overleg nemen naast KBO-PCOB ook de ASG (Algemene Senioren Goes) en de senioren van de FNV Midden Zeeland deel.

Het BBGG maakt zich sterk voor de heroprichting van een seniorenraad. Zolang deze niet actief is neemt het bestuur van het BBGG deze rol op zich. Het BBGG heeft ook voor 2020-2021 weer een beleidsplan opgesteld. 

BBGG Beleidsplan 2020-2021
2020 03 04 beleidsplan BBGG 2020 - 2021.pdf (367.99KB)
BBGG Beleidsplan 2020-2021
2020 03 04 beleidsplan BBGG 2020 - 2021.pdf (367.99KB)


BBGG Jaarverslag 2020
BBGG Jaarverslag 2020(1).pdf (387.56KB)
BBGG Jaarverslag 2020
BBGG Jaarverslag 2020(1).pdf (387.56KB)