Manifest: schaf kostendelersnorm af!

De kostendelersnorm moet zo snel mogelijk verdwijnen. Daartoe is op 17 november 2020 een manifest gestuurd naar politiek en pers. De Tweede Kamer debatteerde erover bij de begroting Sociale Zaken.
Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Deze maatregel ontmoedigt het zorgen binnen de familie. En vergroot de kans op armoede.” Vierentwintig organisaties bundelen nu hun krachten om het voor elkaar te krijgen. Wat KBO-PCOB betreft mag de maatregel ook zéker niet voor AOW’ers ingevoerd gaan worden.

De kostendelersnorm is een bezuinigingsmaatregel. De regel werd in 2015 ingevoerd en houdt in dat je minder bijstand krijgt als je met meerdere volwassenen in één huis woont. Hoe meer volwassenen onder hetzelfde dak, hoe lager je uitkering. Het idee erachter is dat je kosten kunt delen als je samen een huishouden gaat vormen. Dit blijkt niet zo te zijn. Het rapport ‘Kansrijk armoedebeleid’ laat zien dat de financiële voordelen van samenwonen vaak veel te ruim worden ingeschat. Met als gevolg dat meer mensen in de armoede belanden. Ouders voelen zich gedwongen hun meerderjarige kinderen uit huis te zetten. En andersom schrikt het kinderen af om in te gaan wonen bij hun ouders om voor hen te gaan zorgen, vandaar de term ‘mantelzorgboete’.

Onvolledige AOW en bijstand
KBO-PCOB wil dat deze maatregel zo snel mogelijk ongedaan gemaakt wordt. Een groep senioren wordt er nu al door getroffen. Dit zijn ouderen met een onvolledige AOW en een bijstandsaanvulling tot het sociaal minimum (AIO). Deze groep wordt getroffen door de kostendelersnorm, met flink negatieve financiële en sociale gevolgen. Daarover schreven we een opinieartikel, samen met het Netwerk Organisaties Oudere Migranten.

Niet invoeren voor AOW’ers
Voor de grote groep gepensioneerden met volledige AOW werd de norm destijds, na zware maatschappelijke druk, geschrapt. Volgend jaar zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Veel partijen kijken naar het Centraal Planbureau (CPB) voor doorrekeningen van maatregelen. In opdracht van het ministerie van SZW heeft het Planbureau berekend dat invoer van de kostendelersnorm voor AOW’ers ‘geen meetbaar effect heeft op de houdbaarheid, werkgelegenheid en ongelijkheid. Directeur Marcel Sturkenboom: “Dit zou te gek voor woorden zijn. Een maatregel waar enorme weerstand tegen bestaat, komt alsnog op de onderhandelingstafel. Terwijl we juist willen aanmoedigen dat we meer zorgen voor elkaar en omzien naar elkaar. Het laatste wat je dan wil, is dat ouders en hun volwassen kinderen die graag bij elkaar willen wonen voor gezelschap en zorg, terugschrikken vanwege de kosten. Of dat degenen die er desondanks toch voor kiezen, in financiële problemen komen. Daarom: schaf de kostendelersnorm in de bijstand af, en voer hem via de achterdeur van de onderhandelingen voor geen enkel groep in!”

(Bron: Nieuwsbrief KBO – PCOB NU)