Over ons

KBO-PCOB-Goes is onderdeel van de landelijke KBO-PCOB-organisatie en deze is met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. KBO-PCOB draagt bij aan een krachtige positie van senioren en maakt zich daar sterk voor, zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau.

Goes

KBO Goes en PCOB Goes zijn verenigingen met samen circa 600 leden. 
KBO Goes bestaat dit jaar (2022) 61 jaar en PCOB Goes 41 jaar!

De twee besturen werken in aanloop naar de fusie nu reeds zeer nauw samen onder de naam KBO-PCOB-Goes.

KBO-PCOB-Goes organiseert ontspannings-, voorlichtings- en educatieve activiteiten voor haar leden en vaak ook niet-leden om de ontmoetingsfunctie inhoud te geven. Tevens is het behartigen van seniorenbelangen een belangrijke doelstelling. Belangenbehartiging gebeurt vaak samen met andere afdelingen op lokaal en regionaal niveau.

Van, voor en door leden

KBO-PCOB is een vereniging van, voor en door leden. Net als de afdeling Goes zijn er meer dan 800 lokale afdelingen in heel Nederland. Daar ontmoeten mensen elkaar, ondernemen ze activiteiten en behartigen ze lokaal de belangen van senioren. Duizenden vrijwilligers zetten zich in via KBO-PCOB: bijvoorbeeld als belastinginvuller, ouderenadviseur, veiligheidsadviseur of tabletcoach.

Samen sterk

KBO-PCOB is het samenwerkingsverband van de twee landelijke verenigingen Unie KBO en PCOB. Sinds 2017 hebben beide verenigingen hun krachten gebundeld en vormen zij op landelijk niveau de seniorenorganisatie KBO-PCOB. Lokale afdelingen van  KBO en PCOB zoeken elkaar ook steeds vaker op. Zij organiseren gezamenlijke activiteiten en trekken samen op in de lokale belangenbehartiging.

Voordelen KBO-PCOB lidmaatschap

Als u lid bent van de KBO-PCOB, bent u lid van de grootste seniorenorganisatie van Nederland en van uw lokale KBO-PCOB-afdeling. De KBO-PCOB laat uw stem horen op alle niveaus: lokaal, regionaal en landelijk. We behartigen uw belangen op het gebied van gezondheid en zorg, mobiliteit en wonen, inkomen en koopkracht.
U profiteert daarnaast ook van de VELE VOORDELEN, waaronder: